Rodzaje sumy gwarancyjnej ubezpieczenia OCPD

Rodzaje sumy gwarancyjnej ubezpieczenia OCPD. Wybierając OCP przewoźnika, jednym z kluczowych elementów, na jakich na pewno należy w pełni się skupić, jest zwrócenie uwagi na rodzaj sumy gwarancyjnej. Od tego bowiem rodzaju może zależeć, czy konkretna polisa okaże się być dobrym wyborem czy może nietrafionym produktem ubezpieczeniowym. W tym artykule skupimy się szczególnie na ich rodzajach, dokładnie analizując między innymi sumę ubezpieczenia: redukcyjną, jak również i nieredukcyjną. Czym się one od siebie różnią? Jaką lepiej wybrać?

Czym jest suma gwarancyjna?

Suma gwarancyjna jest to ogólna kwota ubezpieczenia, która ulega zmniejszeniu w wyniku różnego rodzaju szkód, a więc tyle ile ubezpieczony otrzyma odszkodowania, taka też  wartość zostanie odjęta od tej właśnie kwoty. Im jest ona wyższa, tym większa pewność, że przewoźnik nie będzie musiał z własnej kieszeni ponosić jakichkolwiek strat. Warto przed wyborem określonego OCPD zastanowić się dokładnie nad tym, co okaże się być opłacalne, jakie klauzule dodatkowe wybrać, która opcja stanowić będzie dla naszej firmy ten najlepszy wybór. Kwota jednak kwotą, ale rodzaj sumy gwarancyjnej okazuje się mieć tutaj również niebywale duże znaczenie.

Jakie są rodzaje sumy gwarancyjnej?

Firma ubezpieczeniowa oferując OC przewoźnika, ma do zaoferowania dwa warianty do wyboru. Jednym z nich jest suma gwarancyjna redukcyjna, drugim nieredukcyjna. Czym one się między sobą różnią?

Suma gwarancyjna w formie redukcyjnej dotyczy ubezpieczenia na jedno i na wszystkie zdarzenia. W wyniku konkretnych zdarzeń, zostanie ona zmniejszona o kwotę wypłaconą w postaci odszkodowania. Dla przykładu: firma przewozowa ma polisę na 100 000 złotych. W trakcie krótkiego odcinka czasu wyrządziła trzy szkody i każda z nich wyniosła 40 000 złotych. W takich przypadkach dwie pierwsze szkody zostaną pokryte z ubezpieczenia, z kolei trzecia jedynie w kwocie 20 000 złotych, które pozostały z tych 100 000 złotych. Pozostałe 20 000 złotych trzeba pokryć już poza ubezpieczeniem.

Suma gwarancyjna w formie nieredukcyjnej, a więc na każde zdarzenie, nie jest ona pomniejszana o konkretne odszkodowanie wypłacone osobie, która się ubezpieczyła. Tutaj każda szkoda zostanie w pełni wypłacona, bez względu na to, ile ich miało miejsca w trakcie trwania polisy. Jeśli wykupujemy OCPD na kwotę 100 000 zł w formie nieredukcyjnej, wówczas każda szkoda na taką właśnie sumę jest ubezpieczona. Przy trzech szkodach za 100 000 złotych, za każdym razem ubezpieczony otrzymuje całe 100 000 złotych. Pokrywa jedynie z własnej pieniędzy wszystko to, co wynosi więcej niż 100 000 złotych.

Porównanie sumy gwarancyjnej redukcyjnej i nieredukcyjnej

Jeśli chcemy wybrać konkretne rozwiązanie, rzeczą wiadomą jest fakt, że szukamy tego, co będzie dla nas po prostu najbardziej korzystne. Jeśli wybieramy OCPD, to mamy do wyboru te dwa warianty i musimy zdecydować się, który będzie dla nas tym lepszym. W redukcyjnym suma jest pomniejszona o kwotę wypłacanego odszkodowania i ubezpieczony ma niejako na swoim koncie pomniejszoną sumę ubezpieczenia. W nieredukcyjnym, suma ubezpieczenia nie ulega pomniejszeniu. W przypadku przekroczenia szkody, w pierwszym przypadku ubezpieczony pokrywa resztę kwoty, której już nie obejmuje ubezpieczenie, z kolei w drugim przypadku ubezpieczony za każdym razem ma do dyspozycji pełną kwotę ubezpieczenia. Warto jednak pamiętać o tym, że w sumie ubezpieczenia w formie redukcyjnej, po wyczerpaniu jej w pełni, zawsze istnieje możliwość ,,doubezpieczenia”. Lepiej bowiem nie ryzykować i mieć gwarancję, iż w wyniku ewentualnej, kolejnej szkody, całości nie będzie trzeba pokrywać w pełni z własnej kieszeni. Która więc opcja jest bardziej opłacalna? Z całą pewnością właśnie ta nieredukcyjna i jeśli mamy wybrać, to na nią powinniśmy postawić, mimo iż składka będzie nieco wyższa.

Wybór odpowiedniego produktu ubezpieczeniowego

Każdy przewoźnik, który stoi przed dylematem wyboru określonego produktu ubezpieczeniowego, powinien bez wątpienia zwrócić uwagę na to, co ubezpieczyciel ma mu do zaoferowania. Oczywiście kluczowe znaczenie ma jak najniższa cena za taką polisę, jednak równie ważne jest to, co samo OCPD zawiera. Nie każde jest takie samo, dlatego też warto je dokładnie prześledzić, aby móc porównać, sprawdzić i wybrać to, co będzie jak najbardziej opłacalne.

Będąc przewoźnikiem, jesteśmy stale narażeni na różnego rodzaju szkody. Wypadek samochodowy, kradzież towarów, dewastacja, zniszczenie infrastruktury drogowej. To wszystko powoduje, że przewoźnik bez polisy musiałby wszelkie szkody na towarze pokrywać z własnej kieszeni. Dzięki temu zaś, że takie OCPD jest, wszystko w ramach sumy gwarancyjnej zostanie pokryte. Ubezpieczony otrzymuje stosowną sumę, a ta pomniejszona jest z całej wartości ubezpieczenia. Stawiając na opcję nieredukcyjną, na pewno mamy większą ochronę, bo w razie kilku zdarzeń, kwota zawsze obejmować będzie pełną kwotę, a nie jest o nią pomniejszona. Jeśli więc stoimy przed wyborem – nikogo nie powinno już zastanawiać, co będzie lepszą do wyboru inwestycją w przyszłość swojej firmy na wypadek różnego rodzaju sytuacji.

Leave A Comment