Ubezpieczenie Firmy

Już dziś

Zacznij chronić swoją firmę u Nas!

Obowiązujące przepisy prawa dokładnie regulują odpowiedzialność, jaką musi ponieść przedsiębiorca w razie wyrządzenia szkód osobom trzecim, w związku z prowadzoną działalnością.

Ochrona Właściciela Firmy

Ochrona Własności Firmy

Ochrona Pracowników

Dlaczego warto ubezpieczyć firmę?

Prowadzenie działalności gospodarczej, oprócz perspektywy zysku i zadowolenia z sukcesu, niesie z sobą również szereg ryzyk. Warto się przed nimi ochronić, w czym pomoże ubezpieczenie OC firmy. Pozwoli ono na pokrycie szkód, powstałych w wyniku nieprawidłowego wykonania powierzonych zleceń. Umożliwi ono również wypłatę świadczenia klientom, którzy powierzyli firmie swoje mienie i uległo ono uszkodzeniu. W miarę rozwoju świadomości konsumentów, coraz częściej wchodzą oni na drogę sądową. Rośnie więc również popularność OC działalności gospodarczej.
szkody wynikłe z emisji różnych substancji do powietrza, wody lub gruntu;
szkody powstałe poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dostępne różne warianty, także na cały świat);
szkody przekraczające sumę gwarancyjną, zapewnianą przez obowiązkowe OC (tzw. „ubezpieczenie nadwyżkowe”);
szkody wynikające z dostarczenia dalszemu producentowi wadliwych półproduktów.
BIZNES DOM AUTO ŻYCIE

  Ubezpieczenie Firmy

   Ubezpieczenie Nieruchomości

    Ubezpieczenie Pojazdu

     Ubezpieczenie na Życie

     Porównaj oferty
     i dobierz odpowiednią ofertę

     Bezpłatna wycena ubezpieczenia!

     Szybko. Tanio. Przejrzyście

     W każdej chwili możesz skorzystać z pomocy jednego z naszych doradców ubezpieczeniowych. Zapewniamy wsparcie przed i po zakupie polisy.

     Czy wiesz, że aż 70% Klientów znajduje tańsze ubezpieczenie porównując ceny?

     Nie zastanawiaj się tylko zadzwoń!

     Zadzwoń: 22 100 48 52

     OC firmy przydaje się m.in. przedsiębiorstwom budowlanym, które narażone są na spowodowanie szkody podczas wykonywanych prac. Chętnie korzystają z niego również ci, którzy prowadzą działalność w wynajętych nieruchomościach lub przy pomocy sprzętu, który objęty jest umową leasingu. Każda z branż rządzi się jednak swoimi prawami i posiada własny zestaw ryzyk. Również przewoźnicy potrzebują ubezpieczyć swoje firmy przewozowe i potrzebują ubezpieczenia OCP.
     Ubezpieczenie firmy to ważny element zarządzania ryzykiem. Działania konkurencji i ruch na rynku można z powodzeniem przewidywać, zdarzeń losowych natomiast należy się spodziewać każdego dnia.
     Posiadamy w ofercie ubezpieczenia dla podmiotów, w których działalności OC firmy jest wymagane, jak np. detektywi, organizatorzy wycieczek, prawnicy czy doradcy podatkowi. Ponadto oferujemy ubezpieczenia dla firm z branży budowlanej, remontowej, kateringowej, komputerowej, branży IT czy nawet agencji pośrednictwa pracy.
     By polisa była możliwie jak najbardziej dopasowana do prowadzonej działalności, należy dokonać analizy dostępnych klauzul dodatkowych i omówić ich działanie z przedstawicielem. OC firmy i działalności gospodarczej w Łodzi, uzupełnione przez atrakcyjne rozszerzenia ochrony da przedsiębiorstwu optymalny poziom ochrony, zapewniający stabilność finansową w każdej sytuacji. Klauzule dodatkowe mogą obejmować m.in. szkody:
     związane z używaniem materiałów wybuchowych oraz fajerwerków;

     związane z przeniesieniem zakażenia bądź choroby zakaźnej;
     zaistniałe podczas firmowej imprezy (z wyłączeniem imprez o charakterze masowym);
     dotyczące mienia, które ubezpieczony użytkuje na podstawie umowy najmu, leasingu czy dzierżawy itp.
     Możliwych rozszerzeń odpowiedzialności jest dużo więcej, a szczegółowe informacje na temat sposobu ich działania i wyłączeń odpowiedzialności są udzielane przez pracowników fullpolisa.pl.
     Innym sposobem, który pozwala dobrać odpowiedni zakres ubezpieczenia i wysokość składki są franszyzy redukcyjne. Pozwalają one pozostawić sobie część odpowiedzialności (np. 10%), a resztę scedować na ubezpieczyciela, który w zamian obniży cenę polisy.
     Przedstawiciele fullpolisa.pl rzetelnie informują klientów na temat dostępnych rozszerzeń odpowiedzialności w ubezpieczeniu ich przedsiębiorstwa. Każde z towarzystw posiada bowiem odrębny katalog klauzul dodatkowych, uzupełniających zakres ochrony. Mogą się w nich znaleźć m.in. następujące szkody:

     związane z wprowadzaniem produktów do obrotu;
     dotyczące nieruchomości użytkowanych przez ubezpieczonego w ramach najmu czy dzierżawy;
     specyficzne dla branży hotelarskiej, związane np. z bagażem klientów;
     dotyczące działalności zarobkowej w zakresie pomocy drogowej, holowania aut i podobnych usług.
     Polisa firmowa może także posiadać franszyzę redukcyjną. Jest to wskaźnik procentowy, o który obniżone zostają wypłacane przez ubezpieczyciela świadczenia. Z pozoru może się to wydawać mało opłacalne dla firmy, gdy np. kilka tysięcy złotych musi ona uregulować samodzielnie. Warto jednak dokonać osobistej kalkulacji opłacalności tego rozwiązania, gdyż jego dobrą stroną jest obniżenie wysokości składki.
     W zależności od wielkości podejmowanych zleceń i ich specyfiki, posiadanego sprzętu czy prowadzonej współpracy z innymi podmiotami, warto zaopatrzyć się także w dodatkowe klauzule, zwiększające zakres ochrony ubezpieczeniowej. OC firmy lub działalności gospodarczej prowadzonej w Bydgoszczy, może objąć m.in. następujące szkody:

     szkody wynikłe z emisji różnych substancji do powietrza, wody lub gruntu;
     szkody powstałe poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dostępne różne warianty, także na cały świat);
     szkody przekraczające sumę gwarancyjną, zapewnianą przez obowiązkowe OC (tzw. „ubezpieczenie nadwyżkowe”);
     szkody wynikające z dostarczenia dalszemu producentowi wadliwych półproduktów.
     Warto przyjrzeć się dokładniej ich działaniu i wybrać te, w których ryzyko wystąpienia szkody jest najwyższe (lub najbardziej dotkliwe finansowo). Niewielka różnica w składce może bowiem okazać się nikłym kosztem w porównaniu do ewentualnych późniejszych roszczeń.
     Dodatkowe rozszerzenia polisy uzupełniają podstawową ofertę i znacznie wzbogacają zakres proponowanej ochrony. Może ona bowiem obejmować również np.: szkody powstałe podczas organizowanych przez firmę imprez, szkody wyrządzone osobom trzecim z powodu wadliwości sprzętu wyprodukowanego przez ubezpieczonego, czy nawet szkody spowodowane przez podwykonawców firmy. Prawidłowe dobieranie odpowiednich ryzyk spośród imponującego zbioru, w oparciu o charakterystykę danego przedsiębiorstwa, to ulubione zadanie naszych specjalistów. Poszukując takiego dopasowanego do swoich potrzeb ubezpieczenia OC firmy/działalności gospodarczej w Siedlcach lub okolicach, warto zwrócić się do fullpolisa.pl. Jako nieliczni informujemy jasno również na temat wyłączeń odpowiedzialności, czyli sytuacji w których dane towarzystwo ubezpieczeniowe nie wypłaci świadczenia z polisy.

     Decydując się na podjęcie współpracy z naszą firmą, zyskują Państwo bogatą paletę możliwych rozwiązań, uwzględniającą indywidualne potrzeby, możliwości i oczekiwania. Dostęp do ofert wszystkich wiodących towarzystw powoduje, że wybierać można komfortowo w jednym miejscu, nie koncentrując się na stercie ulotek i folderów, pokonywaniu trasy od biura do biura i poświęcania wielu godzin na spotkania z przedstawicielem każdej z firm z osobna. W rezultacie zyskuje się ubezpieczenie o optymalnym zakresie, konkurencyjnej składce oraz – przede wszystkim – najwyższym możliwym poziomie dopasowania do potrzeb przedsiębiorstwa. Przygotowywanie ofert „na miarę” jest bowiem naszą główną zasadą, co skutkuje rekomendacją od kolejnych Klientów, posiadających OC firmy lub działalności gospodarczej w Siedlcach, zakupione za pośrednictwem naszej multiagencji.

     Dalej nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?

     Adres biura:

     ul. Powstańców Śląskich 50
     53-333 Wrocław

     Telefon:

     22 100 48 52
     666 673 061

     Email:

     biuro@gbcc.pl

      Jak się z nami kontaktować?

      or